Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι

 Eρωτηματολόγιο έρευνα από την κ Πετανίδου  και παρακαλούμε να βοηθείσετε να συμπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα.

Υπενθυμίζουμε ότι το ερωτηματολόγιο αφορά σε μια έρευνα που σχετίζεται με την συλλογή πληροφορίας για το πώς διαχειρίζονται οι έλληνες μελισσοκόμοι τα μελίσσια τους σε σχέση με την διαθέσιμη χλωρίδα, τόσο των καλλιεργούμενων φυτών, όσο και των υπόλοιπων αυτόχθονων φυτών. Πρόκειται για μια έρευνα που κεντρικά  εκπονείται από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο) σε πανευρωπαϊκή κλίμακα (το εργαστήριό της κ Πετανίδου είναι συνεργαζόμενο), θέλοντας να μαζέψει πληροφορία για το αν οι μελισσοκόμοι και οι γεωργοί επωφελούνται αμοιβαία από τις δραστηριότητες οι μεν των δε. Η υποβολή του ερωτηματολογίου από αυτόν που το συμπληρώνει γίνεται αυτόματα. Συμπληρώστε το εδώ:

 

https://readingagriculture.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8cPF2tXbzokxuTz

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Από το γραφείο της ΟΜΣΕ