7ο Φεστιβάλ μελιού 

 

 
 
 
Το σταθερό µας ραντεβού για άλλη µια χρονιά θα δοθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου, δηλαδή στις 4 έως και 6 ∆εκεµβρίου. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, αποτελεί την μεγαλύτερη και σηµαντικότερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα.