Αφαλαριδα 

Related image

     Image result for αφαλαριδα φυτο

Ανθίζει περί τα μέσα Αυγούστου και κρατά μέχρι αρχές Νοέμβρη. Αν βέβαια, αρχές Σεπτέμβρη, το πάρει και καμιά βροχούλα, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά,  τόσο από την μωβ γύρη του, όσο και από την μεγάλη του νεκταροέκριση.