Αρμυρίκι

 


Eίναι δέντρα ή θάμνοι (ανάλογα με το είδος), που αυτοφύονται σε πολλές περιοχές.

Είναι φυτό που δίνει πολλή γύρη και μέλι.

Δίνει πολύ καλές ποσότητες γύρης και σε συνδυασμό με διεγερτική τροφοδοσία τα μελίσσια κάνουν καλούς γόνους. Υπάρχει στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές.