Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2017-2019

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ                              Λάρισα, 14-12-2016

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                        Αρ. Πρωτ.  2074

ΚΟΥΜΑ  4 Τ.Κ 41222 ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 549724 – 533366 FAX :2410- 549725

 

 

Προς : Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 

             Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ι.  Τσιρώνη

Κοιν. :  1. Γραφείο Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου

            2.  Γραφείο Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη

            3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου

            4. Γρ. Γεν. Γραμματέα Α.Π.Γ.Κ.Π. κ. Χ. Κασίμη

            5. Γενικό Δ/ντή Βιώσιμης Ζωικής  Παραγωγής & Κτηνιατρικής κ. Θ. Αλεξανδρόπουλο

            6. Δ/ντή Κτηνοτροφικών Υποδομών & Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων κ. Γ. Ρήγα

            7. Προϊστάμενο Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων 

               Ζωικών Οργανισμών, κ Ε. Ζέρβα

            8. Μελισσοκομικοί Σύλλογοι

            9. Υπεύθυνοι Κέντρων Μελισσοκομίας

            Θέμα: Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2017 - 2019

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Μετά και από τη χθεσινή μας συνάντηση, συνοψίζουμε εδώ τα δύο πλέον βασικά ζητήματα για την εφαρμογή του νέου τριετούς Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας, που έχει ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου 2016, για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Για την υλοποίησή του απαιτείται να δρομολογηθεί άμεσα η έκδοση Κοινής  Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του τριετούς Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας.

 

Προκειμένου να ρυθμιστούν και τα τελευταία διαδικαστικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας, παρακαλούμε να ορίσετε, το συντομότερο δυνατόν, συνάντηση με τους φορείς που τα φιλοξενούν και τους επόπτες μελισσοκομίας, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για τη λειτουργία τους και να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των Κέντρων που δεν έχουν φορέα φιλοξενίας αυτή τη στιγμή. Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος προτίθεται να καλύψει όσα Κέντρα δεν μπορούν να βρουν φορέα να τα φιλοξενήσει.

 

Στη συνέχεια  πρέπει να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση για τη  Δράση 1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας καθώς και οι υπόλοιπες αποφάσεις για τις Δράσεις του προγράμματος.

 

Παράλληλα πρέπει να ανακληθούν οι οδηγίες με αριθ. 1706/111017/06-10-2016, 1728/112153/10-10-2016 και  2076/139783/13-12-2016 της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων – Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Οργανισμών, προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφορικά με τον αριθμό των κυψελών διαχείμασης και τις  Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας». Οι οδηγίες αυτές επισυνάπτονται.

 

Όσον αφορά τη δήλωση των κυψελών διαχείμασης, απαίτηση που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί ΕΕ 1366/2015 και 1368/2015), ορίζεται σαφώς στο νέο τριετές Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας ότι τα στοιχεία θα παρέχονται από το ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκόμων της χώρας μας, το οποίο χειρίζεται η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.

 

Για τη φετινή χρονιά, λόγω και του προβλήματος που προέκυψε στη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας, με τα μισά Κέντρα να υπολειτουργούν και τα άλλα μισά να μην μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες και την μη έγκαιρη ενημέρωση των μελισσοκόμων και των ΔΑΟΚ, είναι παντελώς ανέφικτο να συγκεντρωθούν μέχρι 31-12-2016 οι δηλώσεις 25.000 μελισσοκόμων και να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι! Προτείνουμε λοιπόν, ειδικά για τη φετινή χρονιά, για τις κυψέλες διαχείμασης να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που υπάρχουν στο μελισσοκομικό μητρώο.

 

Στη συνέχεια, οι μελισσοκόμοι θα ενημερωθούν από τους επόπτες μελισσοκομίας, τους μελισσοκομικούς συλλόγους, την ΟΜΣΕ και τις ΔΑΟΚ, ότι έχουν υποχρέωση από 1-9 ως 31-12 κάθε έτους να δηλώνουν τις κυψέλες διαχείμασης,  θεωρώντας παράλληλα τα μελισσοκομικά τους βιβλιάρια. Μέχρι τη 1η-9-2017 επομένως, θα πρέπει θα πρέπει να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για τη θεώρηση μελισσοκομικών βιβλιαρίων, που πρέπει πλέον να γίνεται σε ετήσια βάση, ταυτιζόμενη με τη δήλωση για τις κυψέλες διαχείμασης.  Η θεώρηση θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του μελισσοκόμου, που θα αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά που δηλώνει, ενώ παράλληλα θα γνωρίζει ότι στο διάστημα αυτό θα διενεργούνται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις  ΔΑΟΚ.

 

Επειδή δεν συμμετέχουν όλοι οι μελισσοκόμοι στο Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας, η κύρωση σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης δε μπορεί να είναι μόνο ο αποκλεισμός από τις δράσεις του προγράμματος. Το βασικότερο κίνητρο για το μελισσοκόμο να δηλώσει τις κυψέλες διαχείμασης θα είναι ότι, χωρίς τη δήλωση αυτή, δε θα περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο και άρα δε θα μπορεί να διαθέσει νόμιμα την παραγωγή του, κάτι που εξασφαλίζουμε συνδέοντας το ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο με την αξιοποίηση από το μελισσοκόμο των διατάξεων του κανονισμού ΕΚ 852/2004,  που ελπίζουμε σύντομα να καταλήξουμε στην τελική του μορφή και συνακόλουθα στη νομοθέτησή του.

 

Όσον αφορά τις δράσεις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» η αυθαίρετη, εκ μέρους του Τμήματος Μελισσοκομίας, αλλαγή των όρων συμμετοχής στις δράσεις, χωρίς διαβούλευση με τους φορείς και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας (έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης) δεν στέκει και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Ειδικότερα, η εκ των προτέρων υποβολή ενός «πλάνου» στις ΔΑΟΚ για τις μετακινήσεις όλης της χρονιάς είναι παράλογη, καθώς ουδείς μελισσοκόμος μπορεί εκ των προτέρων να προβλέψει τις μελιτοφορίες, που είναι συνυφασμένες με τις καιρικές συνθήκες, τις οποίες είναι προφανές ότι δεν γνωρίζει εκ των προτέρων. Υπάρχουν χρονιές που αρκούν δύο μετακινήσεις (οι ελάχιστες δυνατές) για ικανοποιητική παραγωγή μελιού και χρονιές (οι περισσότερες δυστυχώς) που είναι αναγκαίες ακόμα και 6 μετακινήσεις.

 

 Άλλωστε το Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας καλύπτει όλο το έτος και σε κάθε μετακίνηση ο μελισσοκόμος συμπληρώνει το σχετικό δελτίο αποστολής.

 

Επίσης, οι δράσεις αυτές πάντα διεκπεραιωνόταν από τα Κέντρα Μελισσοκομίας και όχι από τις ΔΑΟΚ που είχαν ελεγκτικό ρόλο. Οποιαδήποτε αλλαγή στις προϋποθέσεις συμμετοχής (αριθμός κατεχόμενων κυψελών, εισοδηματικά κριτήρια κλπ), χωρίς σχετική υπουργική απόφαση, δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή.

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Την ώρα που συζητάμε και ο νέος προϊστάμενος -κατά δήλωσή του- ενημερώνεται,  το Τμήμα Μελισσοκομίας συνεχίζει τη μοναχική πορεία του, που ζημιώνει τον κλάδο που οφείλει να υπηρετεί. Αν δεν ανακληθούν άμεσα οι επισυναπτόμενες οδηγίες, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να εκτεθεί η χώρα στην ΕΕ, καθώς δε θα δηλωθούν ούτε τα μισά μελίσσια από τα υπάρχοντα και ήδη γνωστοποιημένα με το νέο τριετές!

 

Το κράτος έχει συνέχεια και οι υπηρεσίες υποχρεούνται να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, έκτος μόνο αν η πολιτική ηγεσία αποφασίσει διαφορετικά. Εάν χαθούν τα κονδύλια του προγράμματος και εκτεθεί η χώρα κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.

 

Για άλλη μια φορά τονίζουμε  ότι καθυστέρησε δραματικά η εφαρμογή του  Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας και παρακαλούμε για τη στήριξη σας,  ώστε να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση του για να μην χαθεί αυτή η σημαντική και πολύτιμη στήριξη στην ελληνική μελισσοκομία.

 

Με εκτίμηση,

 

Βασίλης Ντούρας

Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε.