ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής Ενότητας  , Ανατολικής Αττικής)   ότι  συνεχίζονται

οι δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2014.

 

Όσοι μελισσοκόμοι  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις παραπάνω δράσεις μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους 

στο Μελισσοκομικό Κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ μέχρι 27/6/2014. 

 

Συμμετοχή στις δράσεις «Αντικατάσταση Κυψελών» και«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»,

 

Α. Για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση Κυψελών», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών

αξίας μέχρι 30,00 € ανά κυψέλη ενώ μπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης στη δράση είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία:

 

α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης,
β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
γ) δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών, οι οποίες αποτελούνται από:

 

α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση, βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

 

Β. Για την υλοποίηση της δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται η δαπάνη

μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον,

κατά το χρονικό διάστημα από την  1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου 2014.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στη δράση αυτή έχουν οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι

του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

 

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει επιπλέον :

 

α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,
β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
γ) να δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης τουλάχιστον ογδόντα (80) παραγωγικών μελισσοσμηνών (όλα μαζί ή τμηματικά)

από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:

 

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) οχηματαγωγών πλοίων

Βασική προϋπόθεση είναι τα μελισσοσμήνη να  μετακινούνται σε απόσταση, τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων

για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, και τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της

ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μελισσοκομικού Κέντρου ΠΑΣΕΓΕΣ  210 - 77.17.296