ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ  ΑΣΚΟΣΦΑΙΡΩΣΗΣ

ΘΥΜΟΛΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εμποτίζονται απορροφητικά χαρτιά (στυπόχαρτα και vetex)διαστάσεων 30x20 με αλκολικο διάλυμα θυμόλης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα χρτιά να απομακρύνονται απο τις κυψέλες μετά απο ένα μήνα θεραπεία διαφορετικά επηρεάζεται αρνητικά ο γόνος, καθώς επίσης δεν πρέπει να τοποθετούντε στην κυψέλη όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδόν πλήρης θεραπεία
Βιβλιογραφία: Θρασυβούλου και συν. 1988


ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1γρ/κιλό σιρόπι.Τροφοδότηση 1/2 κιλό σιρόπι 4 φορές/7 μέρες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ασθένεια εμφανίζεται σύντομα μετα την διακοπή της θεραπείας.Ο γόνος επηρεάζεται αρνητικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μερική θεραπεία
Βιβλιογραφία: Θρασυβούλου και συν 1988


Youcoluck-A
TΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Έτοιμο σκεύασμα.Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Προκαλεί αναστάτωση του μελισσιού και πιθανόν θανάτους Βασιλισσών.Εγκεκριμένο στην Ιαπωνία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αποτελεσματικό
Βιβλιογραφία: Τawara 1991


Σορβικό οξύ και προπιονικό νάτριο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:Απο 2γρ. σε 1 κιλό ζαχαροζύμαρο.Τροφοδοτούνται τα μελίσσια για 1 μηνα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :Δεν δημιουργεί προβλήματα στον γόνο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η προσβολή μειώνεται κατά 50%
Βιβλιογραφία: Nerson &Gochaner 1982


ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1γρ/κιλό σιρόπι.Τροφοδότηση 1/2 κιλό σιρόπι 4 φορές/7 μέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ασθένεια εμφανίζεται σύντομα μετα την διακοπή της θεραπείας.Ο γόνος επηρεάζεται αρνητικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Θεραπεία σε ένα μήνα.
Βιβλιογραφία: Θρασυβούλου κ συν 1988


Μπενλειτ (Μπενομίλ)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1 γρ/2 κιλα σιρόπι. Τροφοδότηση 1/2 κιλο σιρόπι 4φορές/7 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ασθένεια εμφανίζεται σύντομα μετα την διακοπή της θεραπείας.Ο γόνος δεν επηρεάζεται.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:Περιορισμένη θεραπεία.
Βιβλιογραφία: Θρασυβούλου και συν. 1988