Κρυσταλλική θυμόλη για την βαρρόα

Η θυμόλη μπορεί να έχει ακαρεοκτόνο δράση πέρα από τον περιορισμό της Νοσεμίασης. Για το λόγο αυτό άλλωστε υπάρχουν τα εγκεκριμένα σκευάσματα για τη βαρρόα Apiguard και Thymovar, τα οποία περιέχουν κατά βάση θυμόλη.

Σχετικές μελέτες για απευθείας χρήση της κρυσταλλικής θυμόλης εναντίον της βαρρόα, έχουν πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. με διάλυση σε καθαρό οινόπνευμα (η θυμόλη δεν είναι διαλυτή στο νερό).

Οι αναλογία είναι 1:1 (15 γραμμάρια θυμόλης : 15 ml οινόπνευμα) και η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 7 ml για κάθε μελίσσι. Χρησιμοποιήθηκαν 2 σφουγγαροπετσέτες διαστάσεων 10εκ.X5εκ. και τοποθετήθηκαν 3,5ml σε κάθε μία (εικόνα 1).

Έγινε μία εφαρμογή την εβδομάδα για συνολικά 3 εβδομάδες και η εποχή εφαρμογής ήταν το φθινόπωρο, μήνα Οκτώβριο προκειμένου να αποφευχθούν υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα από την έντονη εξάτμιση της θυμόλης.

Η αποτελεσματικότητα αυτών των εφαρμογών ήταν περίπου 50% που κρίνεται αρκετά καλή με δεδομένο την οικονομικότητα αλλά και τη μείωση κινδύνου επιβάρυνσης των προϊόντων κυψέλης με υπολείμματα φαρμάκων.

Εικόνα 1: Τοποθέτηση wettex σε μελίσσι για την εφαρμογή της κρυσταλλικής θυμόλης διαλυμένης σε οινόπνευμα

 

Α.Π.Θ.