Τελικά τι είναι διεγερτική τροφοδότηση, ποια η αναλογία του σιροπιού, πότε εφαρμόζεται και για πόσες ημέρες,

με πόσα ml αρχίζουμε την τροφοδοσία και κατά πόσο τα αυξάνουμε και τέλος είναι απαραίτητοι άλλοι χειρισμοί

για την επιτυχή εφαρμογή της διεγερτικής τροφοδοσίας.

 

Η διεγερτική τροφοδοσία (Δ.Τ.) γίνεται όταν κατά τη διάρκεια της μελισσοκομικής περιόδου (ιδιαίτερα το καλοκαίρι)

η βασίλισσα σταματήσει να γεννά γιατί δεν συλλέγεται νέκταρ (η νεκρή περίοδος που λένε οι μελισσοκόμοι).

Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί νωρίς την άνοιξη αλλά και αργά το φθινόπωρο για τη διέγερση της ωοτοκίας της

βασίλισσας προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη του μελισσιού.

Η ποσότητα που χρησιμοποιείται είναι μικρή (μέχρι 250 ml) γιατί ο στόχος δεν είναι η αποθήκευση της τροφής,

αλλά η προσομοίωση ευνοϊκών συνθηκών της φύσηςμε καλή νεκταροέκκριση.

Η αναλογία είναι συνήθως 1:1. Με πυκνότερο σιρόπι (2:1) δε θα αλλάξει το αποτέλεσμα.

Η εφαρμογή είναι καθημερινή για 10-15 ημέρες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία είναι να υπάρχει γύρη, μία καλή βασίλισσα και φυσικά χώρος

για να μπορέσει να ωοτοκήσει.

Σε αυτές τις συνθήκες, μεγάλα μελίσσια εξελίσσονται ταχύτατα. Αλλά και μικρά μελίσσια παρουσιάζουν σταδιακά οργανωμένη

εικόνα γόνου και αποθηκευμένων τροφών και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε δυνατά και υγιή μελίσσια.