Ανάπτυξη σμήνους

 
 
Εμβρυοθάλαμος
Πώς επιτυγχάνεται καθαρή γονοφωλιά στην αρχή της άνοιξης?
 
Τι ονομάζουμε γονοφωλιά?
Γονοφωλιά είναι ο χώρος στην οποία αναπτύσσεται ο γόνος. Σε αυτήν υπάρχουν και άδεια κελιά στα οποία δυνητικά μπορεί να γεννήσει η βασίλισσα.
Επιδιώκεται να υπάρχουν πάντα άδεια κελιά ΜΕΣΑ όμως στα όρια της γονοφωλιάς. 
 
Τι είναι μπλοκαρισμένη γονοφωλιά?
Η γονοφωλιά μπλοκάρεται όταν ο χώρος της, γεμίζει με μέλια, γύρες ή γόνο. Έτσι η βασίλισσα δεν έχει χώρο να γεννήσει εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς αριθμού άδειων κελιών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν κενά κελιά σε οποιαδήποτε άλλο σημείο της κυψέλης. Η βασίλισσα δεν πάει να γεννήσει οπουδήποτε, αλλά μόνο μέσα στα όρια της γονοφωλιάς. Η γονοφωλιά καλό θα είναι να μη διακόπτεται από κανένα εμπόδιο. Να είναι ένας συνεχής χώρος.

Πώς πετυχαίνουμε καθαρή γονοφωλιά?
Τοποθετώντας χτισμένα άδεια πλαίσια στα εκατέρωθεν του υπάρχοντος γόνου. Έτσι η γονοφωλιά επεκτείνεται οριζόντια.
Στην περίπτωση που τα ακριανά πλαίσια γόνου έχουν από την μια πλευρά τους πολλά κενά κελιά και από την άλλη όχι, τότε τα αντιστρέφουμε κατά 180ο επί τόπου, ώστε η πλευρά του πλαισίου που έχει λίγο γόνο (στην ουσία έχει πολλά άδεια κελιά) να κοιτά προς το εσωτερικό της γωνοφωλιάς και η πλευρά με πολύ γόνο (στην ουσία ΔΕΝ έχει πολλά άδεια κελιά) προς τα έξω.
Αν στα πλαίσια γόνου υπάρχει μέλι στα στεφάνια τους, τότε τα απολεπίζουμε, ώστε οι μέλισσες να μεταγγίσουν το μέλι από εκεί σε άλλα πλαίσια, απελευθερώντας τον χώρο για την γέννα.
 
 
Συμπεράσματα:
Ο γόνος επιδιώκουμε να είναι πάντα σε μια σφαιρική περιοχή και συνεχής, χωρίς κανένα εμπόδιο ανάμεσά του. Εμπόδια για να γεννήσει η βασίλισσα είναι τα κελιά που έχουν μέλι ή γύρη. Η βασίλισσα θέλει να κινείται ανεμπόδιστα από το ένα πλαίσιο γόνου στο επόμενο. Αν λοιπόν μεταξύ των πλαισίων γόνου τοποθετηθούν πλαίσια τροφών (ή οποιαδήποτε άλλα πλαίσια), αυτά αποτελούν φραγμό προς τα διπλανά πλαίσια γόνου. 
Αν υπάρχουν στεφάνια μελιού γύρω από τον γόνο, αυτά αποτελούν εμπόδιο  για την βασίλισσα προκειμένου να ανέβει στον πάνω όροφο και να συνεχίσει την γέννα της.
Το μελίσσι έχει την τάση να αποθηκεύει μέλι πάνω από τον γόνο του. Αν ο γόνος καταλαμβάνει τον χώρο των πλαισίων μέχρι πάνω, στα πλαίσια του εμβρυοθαλάμου, τότε παρακινείται να αποθηκεύει το μέλι ακριβώς από πάνω, δηλαδή στα πλαίσια του 1ου ορόφου, πράγμα που και επιδιώκουμε για λόγους πρακτικούς.
 
Εν κατακλείδι,
Εν όψει του τρύγου που θα ακολουθήσει κάποια στιγμή, επιδιώκουμε πρώτον την ανάπτυξη του γόνου, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, την περίοδο πριν την νεκταροέκκριση, δηλαδή την άνοιξη.
Ακολούθως παίρνουμε μέτρα πρόληψης σμηνουργίας, δίνοντας χώρο στην βασίλισσα είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα.
Δεν μας πειράζει να υπάρχει σφραγισμένος γόνος στον μελιτοθάλαμο, γνωρίζοντας ότι ο σφραγισμένος γόνος (του μελιτοθαλάμου) θα αποσφραγιστεί σε κάποιες μέρες.
Κατά την νεκταροέκκριση, τοποθετούμε βασιλικό διάφραγμα και δεύτερη πλαϊνή είσοδο στον 1ο όροφο,  απομονώνοντας την βασίλισσα στο ισόγειο . 
Το διάφραγμα θα αφαιρεθεί και πάλι μετά τον τρύγο.
 
 
Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι:
1) να αποφύγουμε την σμηνουργία, συνεχώς αναπτύσσοντας το μελίσσι, 
2) την περίοδο της μελιτοφορίας να είναι το μελίσσι παραγωγικό, και
3) την περίοδο της συλλογής νέκταρος ο 1ος όροφος να έχει μόνο μέλι και το ισόγειο μόνο γόνους και τροφές.