Πόσες ημέρες πρέπει να παραμείνουν τα μελίσσια για να μεταφερθούν πάλι στο αρχικό τους τόπο. 

Αρκετοί συγγραφείς μελισσοκομικών βιβλίων και άρθρων αναφέρουν ότι παραμονή των μελισσών

για 3-8 ημέρες είναι αρκετές για να χάσουν οι μέλισσες την μνήμη τους και να συνηθίσουν τη νέα τους θέση.

Δικές μας όμως παρατηρήσεις έδειξαν ότι χρειάζονται τουλάχιστο 20 ημέρες παραμονής των μελισσών

στην καινούργια τους θέση για να μην παρατηρηθούν απώλειες από παραπλάνηση.

 

ΑΠΘ