Πότε είναι η καλύτερη εποχή να αλλάξω τις βασίλισσές μου και γιατί.

 

Έρευνα που έγινε στο εξωτερικό, έδειξε ότι η καλύτερη εποχή αλλαγής της βασίλισσας

είναι το φθινόπωρο γιατί τότε γίνεται καλύτερα αποδεκτή από το μελίσσι

(λόγω της αναλογίας νεαρών και ηλικιωμένων μελισσών).

Οι φθινοπωρινές βασίλισσες επίσης κρατούν περισσότερο γόνο την εποχή αυτή με αποτέλεσμα

να ανανεώνεται ο πληθυσμός και το μελίσσι να ξεχειμωνιάζει με περισσότερες νεαρές μέλισσες

που ζουν περισσότερο και στηρίζουν το μελίσσι στους δύσκολους χειμερινούς μήνες.

Οι φθινοπωρινές βασίλισσες δεν παράγονται κατ’ ανάγκη το φθινόπωρο.

Μπορούν να παραχθούν την Άνοιξη και να διατηρηθούν σε κυψελίδια για να ελεχθεί η ωοτοκία

τους μέχρι την εισαγωγή τους.

Σε κάθε περίπτωση η βασίλισσα θα πρέπει να εισάγεται τουλάχιστο ένα μήνα μετά την

γονιμοποίησή της σ’ ένα κανονικό μελίσσι.

Τότε γίνεται καλύτερα δεκτή και παράλληλα δίνεται ο χρόνος να ελεχθεί η ωοτοκία της.

Τα παραπάνω ισχύουν όταν είναι όλα φυσιολογικά και ομαλά στο μελισσοκομείο.

Είναι αυτονόητο, όταν σε κάποια μελίσσια οι βασίλισσες δεν γεννούν ομοιόμορφα με αποτέλεσα

να  παρουσιάζεται διάσπαρτος γόνος, όταν υπάρχουν κάποια υπερβολικά επιθετικά μελίσσια ή

μελίσσια με μικρές αποδόσεις, επιρρεπή σε αρρώστιες,

τότε θα γίνει η αλλαγή των βασιλισσών ανεξάρτητα με την εποχή του έτους.