ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ,

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στην σελίδα 38 του βιβλίου μπορούμε να βρούμε μέθοδο

παραγωγής βασιλικού πολτού χωρίς να ορφανέψουμε το μελίσσι.

Διαβάστε το βιβλίο