Σκεύη τρυγητού:

Μετά τον τρυγητό, όλα τα εργαλεία και τα σκεύη από
το δοχείο απολεπισμού έως το μελιτοεξαγωγέα και το φίλτρο στραγγίζονται
επιμελώς, αλλά δεν πλένονται με νερό, παρά μόνο την ημέρα που θα
πραγματοποιήσουμε τον επόμενο τρύγο είτε αυτός γίνει σ’ ένα μήνα είτε σ’
ένα χρόνο. Μόνο τα μελισσοκομικά μαχαίρια και όλα τα πλαστικά δοχεία
που τυχόν χρησιμοποιούμε ξεπλένουμε καλά με νερό, ενώ φροντίζουμε η
αποθήκη μας να έχει μελισσοστεγανότητα για να μη προσελκύονται
μέλισσες από τη γύρω περιοχή.