Επικίνδυνες μελισσοτροφές

 
Ανακοινώθηκε από το " Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και Υγιεινής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών"
ότι κυκλοφόρησε στη χώρα μας παρανόμως η τροφή "FEEDBEE" προέλευσης Καναδά, η οποία περιέχει
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Δείτε το κείμενο