Τροφοδοτείστε εντατικά το μελίσσι ώστε να δυναμώσει αρκετά και να καλύψει τουλάχιστο δύο ορόφους

με πληθυσμό και γόνο 6-8 πλαίσια.

Το δυνατό αυτό μελίσσι χωρίζεται με εσωτερικό καπάκι.

Στο πάνω όροφο μεταφέρονται σχεδόν όλα τα πλαίσια του γόνου με τον πληθυσμό τους και τη βασίλισσα.

Στο δεύτερο όροφο δημιουργείται μια δεύτερη είσοδος , προτιμότερο στη πίσω πλευρά της κυψέλης.

Στο κάτω όροφο, αφήνονται ένα με δύο πλαίσια με ανοικτό γόνο μικρής ηλικίας

(προνύμφες μικρότερες των 3 ημερών), πλαίσια με γύρη, μέλι και ο πληθυσμός τους. 

Όταν σχηματιστούν τα βασιλικά κελιά στον ορφανό αυτό όροφο, επιλέγονται τα μεγαλύτερα κελιά

και καταστρέφονται τα μικρά και τα κακοφτιαγμένα.

Μετά την επέμβαση αυτή το μελίσσι δεν ενοχλείται μέχρι να βγει, να γονιμοποιηθεί και να ξεκινήσει

τη γέννα της η νέα βασίλισσα.

Όταν διαπιστωθεί ότι η δεύτερη βασίλισσα στο κάτω όροφο γεννά κανονικά,

το χώρισμα των δύο ορόφων αντικαθίσταται με δύο βασιλικά  διαφράγματα τα οποία

απέχουν μεταξύ τους 1-2 εκατοστά.

Χρησιμοποιείστε εφημερίδα πάνω από το διάφραγμα για συνένωση.