Κρόκος

Ο κρόκος είναι πόα πολυετής, με βολβό.

Ο βολβός του είναι σφαιρικός, λίγο πεπλατυσμένος, με διάμετρο 2-4 cm.

Από το πάνω μέρος του βολβού ξεκινά λεπτός, κοντός βλαστός, απ' όπου θα εμφανισθούν τα φύλλα και τα άνθη.

Τα φύλλα τα οποία είναι 6-8 ανά βολβό, παρουσιάζονται στενόμακρα, σχεδόν νηματοειδή, μήκους 30-40 cm.

Τα άνθη του φυτού 1-3 ανά βολβό, εμφανίζονται το Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.

Είναι μονήρη, ακτινόμορφα, μεγάλα και αποτελούνται από 6 πορφυροϊώδη ή λευκοϊώδη πέταλα.

Στο κέντρο του άνθους υπάρχουν 3 κίτρινοι στήμονες και η ωοθήκη με το στύλο, ο οποίος χωρίζεται σε 3 κατακόκκινα στίγματα .