Προστασία των μελισσών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 
 
 
 
Όπως είναι γνωστό, κατά την περίοδο της ανθοφορίας των καρποφόρων δένδρων, είναι έντονη η δραστηριότητα των μελισσών.
Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα την περίοδο της ανθοφορίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα καθόσον πολλά από αυτά και κυρίως τα εντομοκτόνα είναι μελισσοτοξικά.
 
Περισσότερες πληροφορίες