Μελισσοκομικά Εργαστήρια για αποστολή δειγμάτων και αντιμετώπιση ασθενειών των μελισσιών:

 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Μελισσοκομίας, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ.118 55, Αθήνα, Τηλ: 210.52.94.561

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Μελισσοκομίας, Τ.Κ.540 06-Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-99.25.32

 Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νόσων Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νεαπόλεως 25, Τ.Κ.153 41, Αγ. Παρασκευή,  Τηλ: 210.63.99.366 & 65.50.947