Μικρό Σκαθάρι της Κυψέλης.(Aethina tumida)

Από την Ημερίδα που έγινε στην Αθήνα από το Τμήμα Μελισσοκομίας του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής

- ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’και την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας.

Μικρό σκαθάρι της κυψέλης- Διαχείριση μιας απειλής’

«Βιολογία- πρόληψη- διαχείριση- εμπειρία από τις προσβεβλημένες χώρες»