ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ .

  • Πρόεδρος:……...............Ψάρρας Γίάννης.………............6948535008
  • Αντιπρόεδρος: ..............Κύρκα Ευαγγελία………...........2106610771
  • Γενικός Γραμματέας: ....Γεωργόπουλος Γιώργος……..6944716846
  • Ταμίας:………….............Μαγουλας Διονύσιος…….........6932236571
  • Μέλος : ……....................Ιωάννου Ντίνα….…..................6978214655
  • Αντιπρόσωπος ΟΜΣΕ ..Μπακανδρίτσος Νικολαος......