Χρήση της θυμόλης για περιορισμό της Νοσεμίασης 

 

θεραπεία με θυμόλη σε διάλυμα 1gr θυμόλη σε 15lt σιρόπι για την Νοζεμίαση

πρέπει να εφαρμόζεται στις μέλισσες κάθε φθινόπωρο και άνοιξη ανελλιπώς από όλους τους μελισσοκόμους

ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι Νοσεμίαση για τουλάχιστο 10 χρόνια.

Σε κάθε δεκάρι μελίσσι δίνονται 3-4 λίτρα σιροπιού με θυμόλη.

 

Πώς μπορώ να ζυγίσω 1 γραμμάριο θυμόλης με σχετικά καλή ακρίβεια χωρίς να έχω ζυγαριά;

Πράγματι, η ζύγιση ενός γραμμαρίου θυμόλης είναι δύσκολη εάν δεν έχετε μία ζυγαριά ακριβείας.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να αποφύγετε αυτό το στάδιο χρησιμοποιώντας άδειες θήκες από τα κλασικά χάπια του DEPON. Γεμίζοντας 2 θήκες δισκίων μέχρι επάνω έχετε την απαιτούμενη ποσότητα θυμόλης (εικόνα 1).

Προσοχή, θα πρέπει να γεμίσουν οι θήκες πολύ καλά και μάλιστα να πατηθεί η θυμόλη ώστε να καταλάβει όλο τον όγκο (εικόνα 2).

 

Εικόνα 1: Δύο κενές θέσεις δισκίων DEPON πολύ γεμάτες δίνουν με καλή ακρίβεια 1 γραμμάριο θυμόλης

 


Εικόνα 2: Οι θήκες πρέπει να είναι πολύ καλά γεμάτες με θυμόλη και να έχει πατηθεί επιπλέον

ώστε να καλυφτεί ολόκληρος ο όγκος.

 

κάτοχος λίγων μελισσιών και τα 15 λίτρα σιρόπι είναι πολλά 

Όσον αφορά την ποσότητα του σιροπιού, η θυμόλη είναι συντηρητικό και έτσι δεν αναμένεται να χαλάσει το σιρόπι για πολλές μέρες ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.

Εάν παρ’ όλ’ αυτά η ποσότητα είναι μεγάλη για τον αριθμό των μελισσιών σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πυκνότερο διάλυμα αραιώνοντας 1 γραμμάριο θυμόλης σε 1,5λίτρο σιρόπι (10 φορές πιο πυκνό) το οποίο μπορεί να συντηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ψυγείο.

Από το διάλυμα αυτό λαμβάνονται κάθε φορά 100 ml τα οποία προστίθενται σε 900ml κοινό σιρόπι και έτσι έχετε δημιουργήσει 1 λίτρο σιρόπι με τη σωστή αναλογία.

Μην ξεχνάτε ότι η θυμόλη είναι αδιάλυτη στο νερό και θα πρέπει κατ’ αρχήν να διαλυθεί σε λίγο οινόπνευμα.