Τι να κάνω για να καταπολεμήσω τη βαρρόα το χειμώνα;

 

Η καταπολέμηση της βαρρόα γίνεται το φθινόπωρο και αρχές άνοιξης.

Το χειμώνα, τα διάφορα θεραπευτικά σκευάσματα πιθανό να αποδειχτούν επικίνδυνα για τις μέλισσες ή μη αποτελεσματικά.

Το Perizin (δραστική ουσία coumaphos) πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 5°C,

το Apiguard (δραστική ουσία θυμόλη) τους 15°C, το ApilifeVar (δραστική ουσία θυμόλη, έλαιο ευκαλύπτου, μενθόλη και καμφορά) τους 12°C.

Μόνο το οξαλικό οξύ αναφέρεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C.

Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνει ημέρα που το μελίσσι σχηματίζει σφιχτή μελισσόσφαιρα (βέλτιστο εύρος θερμοκρασιών 3°C  - 10°C ) γιατί υπάρχει κίνδυνος υψηλής τοξικότητας στις μέλισσες.